BIOENERGIJA

STRUKTURA STRANI

Bioenergija

Biodiesel

 • Biodiesel je naprava (postrojenje), ki je namenjena za predelavo rastlinskih olj v biodieselsko gorivo.
 • Biodiesel kot produkt je okolju prijazen in pomembno prispeva k varni energijski oskrbi.
 • Biogoriva naj bi v skladu z zahtevami Evropske komisije že v letu 2006 dosegla 5 % delež celotne porabe goriv, pri čemer bo biodiesel v prihodnosti zasedel opazno vlogo.
 • Biodieselsko gorivo ne vsebuje žvepla in aromatskih spojin.

Bioplin

Anaerobna proces razkroja kot vir nastanka bioplina ima posredne in neposredne prednosti:

 • Povečano recikliranje in ohranjanje virov,
 • Večje zdravstveno varstvo glede odpadkov in prekinjanje verige patogenih organizmov,
 • Ohranjanje energije preko tvorbe energetsko obnovljivih virov- BIOPLIN,
 • Manjša emisija plinov tople grede zaradi zamenjave fosilnih goriv z CO2 nevtralnim bioplinom,
 • Manjše onesnaženje zraka z emisijami metana in amoniaka, ter manjše iztekanje hranilnih soli v zemljo in površinske vode.

Kogeneracija

Postrojenje za pridobivanje sinteznega plina iz biomase ter soproizvodnje toplotne in električne energije iz lesne biomase (sekancev) je sestavljeno iz:

 • Doziranje lesne biomase
 • Sušenje in uplinjanje lesne biomase (reaktor),
 • Ohlajanje in čiščenje sinteznega plina (toplotni izmenjevalci, filtracije),
 • Proizvodnja električne in toplotne energije.