BIOENERGIJA

STRUKTURA STRANI

Bioplin

Bioplin

Anaerobna proces razkroja kot vir nastanka bioplina ima posredne in neposredne prednosti:

  • Povečano recikliranje in ohranjanje virov,
  • Večje zdravstveno varstvo glede odpadkov in prekinjanje verige patogenih organizmov,
  • Ohranjanje energije preko tvorbe energetsko obnovljivih virov- BIOPLIN,
  • Manjša emisija plinov tople grede zaradi zamenjave fosilnih goriv z CO2 nevtralnim bioplinom,
  • Manjše onesnaženje zraka z emisijami metana in amoniaka, ter manjše iztekanje hranilnih soli v zemljo in površinske vode.