BIOENERGIJA

STRUKTURA STRANI

Kogeneracija

Kogeneracija

Postrojenje za pridobivanje sinteznega plina iz biomase ter soproizvodnje toplotne in električne energije iz lesne biomase (sekancev) je sestavljeno iz:

  • Doziranje lesne biomase
  • Sušenje in uplinjanje lesne biomase (reaktor),
  • Ohlajanje in čiščenje sinteznega plina (toplotni izmenjevalci, filtracije),
  • Proizvodnja električne in toplotne energije.