ČISTILNE NAPRAVE

STRUKTURA STRANI

Čistilne naprave

Grablje

Vertikalne verižne grablje so dizajnirane za odstranjevanje raznih nečistoč iz odpadnih vod. Narejene so po naročilu, glede na zahteve in dimenzije projekta. Vertikalne grablje se lahko vgradijo v nove ali obstoječe objekte in so lahko narejene iz enega ali več delov, odvisno od celotne višine in omejitev postavitve.

Celotne vertikalne verižne grablje so narejene iz zvarjenega in vijačenega inox materiala in vključujejo:

 • Samostojen vertikalen okvir, ki predstavlja ohišje s pritrdilnimi deli (narejen iz pločevine debeline 2 mm do 5 mm)
 • Rešetka, ki je pritrjena preko podlage na okvir; vrzel (distanca med palicami rešetke) se izdela na podlagi naročila
 • Pogonski sklop – elektromotor, reduktor
 • Pozicijski senzor – zgornje delovno stikalo
 • Elektro omara z osnovnim programom delovanja; program delovanja se lahko prilagodi dodatnim zahtevam naročnika (GSM alarmiranje ipd.)

Vse električne naprave so nameščene nad nivojem vode in so neposredno dostopne.

Kompaktor

Kompaktor je sklop čistilne naprave, ki služi za kompaktiranje odpadkov. Odpadke dovajajo vertikalne grablje v vhod kompaktorja. Odpadki se preko vijačnega vretena pošiljajo v prescono. Stisnjenemu odpadku predhodno odstrani biološke nečistoče. Tak odpadek preko izdelanega ustnika pada v za to namenjen zaboj. Kompaktor se časovno vklopi z grabljami in ima ustrezno zakasnitev izklopa po končani funkciji grabelj.

Separator sita

 • Ta naprava je namenjena ločevanju septičnega mulja in odpadnih voda, in ju nato po spiranju posamezno loči.
 • Upravljanje se vrši preko krmilja na krmilni omari, na katerem lahko nastavljamo določene parametre obratovanja in izpiranja (ciklično, stalno), ter s tem omogočamo nemoteno in optimalno delovanje naprave.
 • Za proces spiranja separatorja se uporablja tehnološka voda
 • Pranje sejalnega valja poteka preko dveh spiralnih cevi z nameščenimi šobami

Dekantor

 • Dekantor je naprava, ki uporablja visoke hitrosti vrtenja za ločevanje komponent različnih gostot.
 • Ločuje neprekinjene trdne materiale od tekočin v blatu, zato ima pomembno vlogo v industriji čiščenja odpadne vode, kemični, oljni in prehrambeni industriji.