ČISTILNE NAPRAVE

STRUKTURA STRANI

Kompaktor

Kompaktor

Kompaktor je sklop čistilne naprave, ki služi za kompaktiranje odpadkov. Odpadke dovajajo vertikalne grablje v vhod kompaktorja. Odpadki se preko vijačnega vretena pošiljajo v prescono. Stisnjenemu odpadku predhodno odstrani biološke nečistoče. Tak odpadek preko izdelanega ustnika pada v za to namenjen zaboj. Kompaktor se časovno vklopi z grabljami in ima ustrezno zakasnitev izklopa po končani funkciji grabelj.