NAMENSKI STROJI

STRUKTURA STRANI

Stiskalni in merilni stroji

Stiskalni in merilni stroji

Merilni stroj t-lamelnih kosov

Sestavljen je iz dveh vzporednih postaj. Na začetku sortirna roka postavi lamelo na rotacijsko mizo, ki jo koračno prestavi na pozicijo prešanja, kjer se izvede prešanje in meritev.

Glavne postaje naprave so:

  • Dovoz segmenta in polaganje paketa v vložek delilne mize
  • Meritev višine in paralelnosti paketa
  • Prenos dobrega kosa v napravo za formiranje vrst po redih
  • Izmet slabega kosa