NAMENSKI STROJI

STRUKTURA STRANI

Stroj za pranje kanistrov

Stroj za pranje kanistrov

Avtomatska pralnica je namenjena za pranje 25 in 30 litrskih veder – kanistrov. Glede na posamezne procese pri pranju je celoten stroj razdeljen na sledeče cone:

  • Ročno nalaganje embalaže v stroj na mesto odcejanja,
  • Kratko splakovanje (uporaba pralne vode iz končnega splakovanja),
  • Alkalno pranje (vroča lužina) protokol pa se izvaja na povsem enak način stopenjsko delovanje in gibanje šobe,
  • Zunanje alkalno pranje z rotacijo vedra ali kanistra. S tem se omogoči kvalitetno pokrivanje celotne površine,
  • Splakovanje notranjosti in zunanjosti istočasno, del vroče alkalne vode se koristi za dolivanje v cono alkalnega pranja,
  • Končno izpiranje,
  • Sušenje. V coni sušenja se izvaja vpih zraka s puhalom nadtlaka 500 mBar. Zrak, ki ga vpihavamo v embalažo se segreva z namenskim grelcem.